LRF/Breedplan eNEWS : March 2011
 Home
 About Us
      Breedplan
      Activities
      History
      Overview
 Contact Us
 News
 Journal 2011
 LRF/Breedplan eNEWS
      July 2011
      March 2011
 Documents
 Vleisbeesproduksie Skool

LRF/BREEDPLAN eNEWS - LRF/BREEDPLAN eNUUS
Vol 1/No1 – March 2011
We suggest you open this in HTML format.
Ons beveel aan dat hierdie in HTML formaat open
_____________________________________________________

Unless noted otherwise all contributions by Peter Massmann. Editor: Dr. Michael Bradfield.
Important: Copyright policy here.
Indien nie anders vermeld alle bydraes deur Peter Massmann. Redakteur: Dr. Michael Bradfield
Belangrik: Outeursreg beleid hier
_____________________________________________________

Because of slow 'farm-lines' each item will only have a 'teaser' in this e-mail with a 'click' action to read the rest. No long-winded articles or fancy frills which complicates downloading. Most contributions are specially created for LRF breeders - we try to minimize duplication from other sources - that's old news. At this stage Afrikaans:English 50:50
Weens stadige 'plaaslyne' het elke item net ’n kort inleiding met ’n kliek-skakel vir die res van die artikel. Geen langdradige berigte of tierlantyntjies wat aflaai bemoeilik. Die meeste berigte is spesiaal vir LRF telers lede geskep - ons probeer om
kopiëring van ander bronne tot ’n minimum te beperk - dis mos ou nuus. Op hierdie stadium Afrikaans:Engels 50:50.
_____________________________________________________

Click here if you wish to view and download the complete online version.
Klik hier
om die aanlyn weergawe te sien en af te laai
_____________________________________________________

eNUUS INHOUD / eNEWS CONTENT

 1. Comment by the Editor Dr. Michael Bradfield. See here
  Kommentaar deur die LRF Voorsitter Mnr. Wessel Hattingh. Lees hier
 2. Het nog nooit van die LRF gehoor nie. Wie, wat, waar is hulle, lees hier
 3. Improvement of the cowherd through female selection is not effective. It is 90% more effective by continuously using good bulls. More
 4. Die beste prestasie getoetste bulle, kom ons doop hulle rasleier-bulle, word na elke BREEDPLAN BLUP analise deur die betrokke telersgenootskappe bekendgestel. Dit is bulle wat volgens hulle eie prestasie, die prestasie van verwante en/of op grond van hulle nageslag se prestasie in een of meer eienskappe binne die ras uitblink. Hoe word hulle gekies en waar word die besonderhede gepubliseer - lees hier
 5. Wrong EBV's, who is to blame. Why do some breeders cheat themselves, and their stud bulls, by incorrect recording? Performance testing breeders should read here, as well as serious bull-buyers. Read more
 6. Holsteins eerste in melkproduksie. Die jongste melkaantekening syfers vir SA suiwel koeie. Meer hier
 7. Google "Leachman Cattle of Colorado" and you get 9400 results. Dr. Bradfield persuaded a very busy Mr. Leachman to speak at the 2011 LRF Stockman's school (his trip sponsored by Unistel). Read more
 8. Bewaar populêre bloedlyne vir DNA-merker doeleindes. LRF rasgenootskappe behoort ’n gene-bank te stig. Meer hier
 9. The beef cattle stud industry reaches a 20 year high. What's happening in the stud industry. Which breeds types are dominating. Read more
 10. Suider-Afrika se populêrste internet stoetbees diensverskaffer verby die miljoen kerf. Die populariteit van enige webtuiste word gemeet aan die getal gebruikers of aantal transaksies. Die LRF/BREEDPLAN rasse in Suid-Afrika en Namibië se webtuistes het verlede jaar vir die eerste keer ’n miljoen transaksies oorskry. Hoekom die populariteit en watter rasse staan uit - Lees meer
 11. Why is weaning-time the most important weighing/recording time for the BREEDPLAN breeder? Because weaning weight is compulsory and a couple of other very important traits can only be recorded at weaning before calves are culled and sold. Do I weigh the calf at exactly 200 days or can I reduce weighing to only a few times a year. More here
 12. Is mooi uiers by suiwel beeste net mooi of ook funksioneel? Holstein telers lees hier
 13. Expert on advantages of using performance tested bulls. This should also be very informative to your commercial bull buyer. Read here
 14. Fase C groeitoets deelname daal. In die dae voor BLUP was daar meriete in hierdie toetse, vandag nie. Teel die fase C goue meriete beter as die dood gewone fase C bul? Lees meer
 15. Genomics, the new buzzword in the stud industry. A popular discussion issue at US, Australian and European congresses is genomic research and applications. In just a few years it has evolved from covering just a few markers (remember the tenderness and marbling Genestar tests) to a powerful selection tool. Keep updated
 16. Wanneer weeg ek en wat kry ek. Kliek hier
  Watter teelwaardes is tans vir my ras beskikbaar. Kliek hier
 17. What a pleasure, for a decade part of a world leader. Ten years ago a mad idea but today all smiles. More here
 18. My speengewigte is vanjaar weens droogte heelwat laer as verlede jaar maar my kudde se speen-teelwaarde (EBV) het gestyg. Wys jou BLUP werk nie. Lees hier
 19. How do we define the optimum cow? Cattle farmers world wide and judges of all breeds have discussed this for many decades and scientists investigated this comprehensively. I found a few very noteworthy comments by well known beef cattle specialists on this important subject – Read further
 20. Kan rasgenootskappe die bulle voorsien. Is daar genoeg koeie vir die bulle wat ons produseer. Lisensiëring van bulle. Meer hier
 21. Whow! HerdMASTER® introduces new version computer program for breeders. This reduces the breeders' paperwork significantly. Read here
 22. Hoe vergelyk ek die genetika van diere met mekaar. Dis mos belangrik om perspektief te kry. Hoe hanteer ek dit ... Lees hier.
 23. DNA tests alone don’t tell you much but can be used much more effectively when incorporated into the performance testing evaluation of a breed and presented as an EBV. Beef and dairy breeders read here
 24. Meer vleis met minder koeie. Dit vind in die meeste westerse lande plaas. Wat is die situasie by ons. Lees meer
 25. Cow weight is the best indicator of cow feed requirements and a valuable benchmark for sought after 'growth curve bender bulls'. But when and how do we weigh cows. Read here
 26. SA Holstein eerste in SA met top registrasie rekenaarprogram. Meer
 27. Let's talk bull.... The experts say and I quote in not more than 5 lines - Read here
 28. Zimbabwe, slaan oor na BREEDPLAN. Lees meer
 29. Things are moving fast in the stud breeding business and on going research is of the utmost importance. Agricultural research has stagnated in Southern Africa but BREEDPLAN participants are privileged to have access to and benefit from the latest research and development programs. Read here
 30. Stud breeders must be responsible. Here
 31. A team of experts on meat production, consumption and prices in South Africa. See here
 32. A team of experts on milk production, consumption and prices in South Africa. See here
 33. Kalender: BREEDPLAN en HerdMASTER kursusse, Bul van die Jaar skoue en meer - Lees meer

_____________________________________________________

The views expressed by the compiler and his references are not necessarily those of the members and management of the LRF (www.lrf.co.za); BREEDPLAN International (http://breedplan.une.edu.au) and Agricultural Business South Africa (Pty) Ltd. (2002/032134/07) (www.breedplan.co.za).
_____________________________________________________

 • To change your email address please contact your society office.
 • We will not make our subscriber list available to anybody.
 • Advertisements are not possible; we see that as a breed society matter.
 • We don’t make use of cookies.
 • We welcome suggestions about improvements and idea's regarding topics we should consider for future e-News. Write to cpeterm@iafrica.com.