LRF/Breedplan eNEWS
 Home
 About Us
      Breedplan
      Activities
      History
      Overview
 Contact Us
 News
 Journal 2011
 LRF/Breedplan eNEWS
      July 2011
      March 2011
 Documents
 Vleisbeesproduksie Skool
October 2011

 

LRF/BREEDPLAN eNEWS - LRF/BREEDPLAN eNUUS
Vol 1/No 3 – October 2011

Click here for / Kliek hier vir
Vol 1/No 1

Click here for / Kliek hier vir
Vol 1/No 2

We suggest you open this in HTML format.
Ons beveel aan dat hierdie in HTML formaat open

_____________________________________________________

Unless noted otherwise all contributions by Peter Massmann. Editor: Dr. Michael Bradfield.
Important: Copyright policy here.
Indien nie anders vermeld alle bydraes deur Peter Massmann. Redakteur: Dr. Michael Bradfield
Belangrik: Outeursreg beleid hier
_____________________________________________________

Because slow i-net lines each item will only have a 'teaser'. Click on the heading if you wish to read the rest or below to download the complete version.
No long-winded articles or fancy frills which complicates downloading. Most contributions are specially created for LRF breeders – we try to minimize duplication from other sources – that's old news. At this stage Afrikaans:English 50:50
Weens stadige i-net lyne het elke item net ’n kort inleiding. Kliek op die blou opskrif vir die res of hier onder om die hele weergawe af te laai.
Geen langdradige berigte of tierlantyntjies wat aflaai bemoeilik. Die meeste berigte is spesiaal vir LRF telers lede geskep – ons probeer om kopiëring van ander bronne tot ’n minimum te beperk – dis mos ou nuus. Op hierdie stadium Afrikaans:Engels 50:50.

_____________________________________________________

Click here if you wish to view and download the complete online version.
Klik hier
om die aanlyn weergawe te sien en af te laai

_____________________________________________________

eNUUS INHOUD / eNEWS CONTENT (Ctrl + click on the blue for the article / Ctrl + kliek op die blou vir die artikel)

 1. Boodskap van die LRF President Mnr. Wessel Hattingh
 2. Message from the Editor
 3. BLUP Blapse - Soos vantevore hier vermeld, het ek in my 15 jaar se betrokkenheid by lokale 'BLUP' prestasie toetsing ’n aantal aantekening probleme geïdentifiseer wat kommer wek. Hierdie foutiewe aantekening gewoontes gaan ek hier meermale aanspreek omdat dit nie genoeg 'ingevryf' kan word nie.
 4. SA Holstein makes important announcement at AGM - In a previous eNEWS we announced that SA Holstein is the first society in SA which introduced the International Livestock Register ILR2 system. Now Mr Stephen Mains-Sheard, the re-elected President of SA Holstein, announced another first.
 5. Die werklike geldwaarde van ’n kommersiële bul - VEEPLAAS* het my versoek om ’n artikel te skryf oor die prys van ’n bul vir kommersiële teling m.a.w. hoe bepaal jy die waarde van jou bul-belegging .Ek het afgewyk van die gewone maatstawwe 'ses slagkoeie se prys' of 'Speenkalfprys X 230 kg X faktor 8)'.
 6. The importance of ICAR certification in performance recording - How many stud breeders have heard about ICAR? I guess maybe a few dairy breeders but no beef breed breeders. So who is ICAR, are they important to you as stud breeder?
 7. Research essential for modern genetic evaluation - Breedplan users in Southern Africa are privileged in sharing in the latest research. An Australian Beef Genetic Technologies project recently released priceless data which will be of great benefit to Breedplan users worldwide. Some of the results are already being used by Breedplan.
 8. Meer as net 'n 'papier' van afstamming - Die kommersiële beesvleis bedryf heg meestal geen waarde aan die stamboek- of registrasie-sertifikaat van die bul nie. Moontlik omdat hulle dit net as ’n "stamboom-papier" beskou. Daar steek egter baie meer daaragter as net ’n lys van name.
 9. The South African beef cattle stud industry in 2011 - Which breeds and breed types dominate the industry, how many breeders and animals do we have?
 10. Juistheid van ouerskap - Vir teling volgens bloedlyne sowel as BLUP prestasie toetsing is die juistheid van ouers van kardinale belang. Is daar enige kontroles oor die geloofwaardigheid van stambome.
 11. Breedplan's internet service popular - The growth in Breedplan's internet service (called Internet Solutions) has been huge and clients world wide receive more than 1 mil page views per month. Breedplan societies in Southern Africa recorded over 1 mil in the last 12 months.
 12. Die natuur se reëls - In beesteelt is daar genetiese verwantskappe tussen eienskappe waarmee telers vertroud moet wees omdat seleksie d.m.v. die meeste teelwaardes (dis geneties) baie kragtig is en ondeurdagte besluite negatiewe gevolge teweeg sal bring. Die natuur bepaal dat seleksie vir ’n eienskap ook ’n ander eienskap positief of negatief beïnvloed.
 13. It seems many breeders are not aware of this handy report - The annual or bi-annual BLUP breed analysis does not always meets breeder's requirements for up-to-date EBVs. Therefore Breedplan developed a very useful Interim Report which is issued by the society office.
 14. Is jou kudde beter as die gemiddelde kudde is SA? - "Onmoontlik om te bepaal, ek boer ekstensief en kan my diere se prestasie nie met intensiewe stoeterye vergelyk nie". Gelukkig maak 'BLUP' dit moontlik omdat die effek van seisoene, voeding, bestuur grootliks geëlimineer word. Dit word wêreldwyd aangewend om kuddes en diere binne die ras met mekaar deur middel van teelwaardes of EBV's te vergelyk. Die kuddeverslag is gratis aan prestasietoets kuddes beskikbaar.
 15. SA Holstein Manager visits Australia - Mr Herman Duvenhage the CEO of SA Holstein reports on his visit to Australia.
 16. Hierdie veilings word baie besoek - Soos al voorheen hier berig word die populariteit van enige webtuiste gemeet aan die getal gebruikers of aantal transaksies. Besoeke aan Breedplan se Suider-Afrikaanse internet dienste styg steeds en het oor die afgelope twaalf maande meer as 1 miljoen transaksies beloop. Rasse met internet veilings dienste doen besonders goed.
 17. Livestock's "Windows©" - Based on the number of user-breed societies and countries the International Livestock Register (ILR) system is the most popular livestock registry system in the world. It is used by 150 breed societies across 15 countries. In Southern Africa it is known as BREEDPLAN and hundreds of breeders with studs worth many millions have faith in it. ©2011 Microsoft Corporation
 18. Namibië vleisbees stoetbedryf 2011
 19. Die professor se mening - Prof. Frikkie Neser, Professor in diereteelt aan die Universiteit van die Vrystaat, gesels in hierdie uitgawe oor inteling. Sy vorige bydrae was "Die misterie van teelwaardes, indekse en gewigte" wat u hier vind.
 20. Two important traits are recorded at 400days - What happens around 400 days of age? Weighing and for many active breeders the scrotum circumference. When do we weigh and how do we measure.
 21. Interesante vrae oor meet en weeg - Vrae wat Mnr Andries Gouws van Landbouweekblad aan Dr. Michael Bradfield, bestuurshoof van Breedplan SA gestel het.
 22. How a Brahman breeder improved his herd fertility - Dr Michael Bradfield and a Australian Brahman breeder discuss the reproduction EBV 'Days-to-Calving'
 23. Verband tussen kalwingsgemak en grootte - Is daar ’n verband tussen 'grootte van dier' en kalwingsgemak binne ras. Hier die antwoord in eenvoudige taal.
 24. Consumer trends - Are there differences between beef consumers in the USA and SA? I asked our associate member and sponsor Pick n Pay for comment.
 25. Breë kruis, maklike kalwing ..... sê wie? - Beoordelaar en soms ook die veearts: "Hierdie koei is baie breed tussen die sitbene en gaan dus maklik kalf". Moet nie sommer ’n stelling maak wat nie deeglik nagevors is nie! Die Duitsers (Bavarian Institute for Animal Production – Krogmeier+Luntz) het dit nagevors omdat werklike meting van derduisende diere gevolg deur ’n wetenskaplik gefundeerde ontleding die waarheid vertel.
 26. A master computer program for breeders - It's so easy and uncomplicated to submit birth notifications and performance data to the office with the HerdMASTER programme that everyone with a computer should consider this software.
 27. Wat is die voordele van prestasie toetsing? - Vir telers wat nog nie toets nie word die voordele hier in telegramstyl uitgespel.
 28. Another unique Breedplan service for breeders in Southern Africa - To monitor inbreeding, Breedplan developed an internet mating predictor facility. This service, freely available to everybody without cumbersome registration, allows the user to enter any sire and dam and the programme will determines the inbreeding coefficient and expected EBV of the progeny. Many use it to check the inbreeding of an exciting stud bull by entering the parents. You can also enter more combinations like one sire with a number of cows or your own female herd with a sire. Also read "Die professor se mening" in this eNEWS.
 29. Nuus van Namibië se stoet telersvereniging
 30. Pfizer Bul van die Jaar - Beste bulle op voorkoms en prestasie - Uitslae en foto’s van LRF rasse se wenners.
 31. Landbou-produkte pryse
 32. Breedplan and LRF calendar
 33. In-a-Nutshell - Bits Pieces, to the point, interesting and especially compiled for eNEWS readers.

_____________________________________________________

The views expressed by the compiler and his references are not necessarily those of the members and management of the LRF (www.lrf.co.za); BREEDPLAN International (http://breedplan.une.edu.au) and Agricultural Business South Africa (Pty) Ltd. (2002/032134/07) (www.breedplan.co.za).
_____________________________________________________

 • To unsubscribe please send an e-mail to: admin@agribsa.co.za
 • To change your email address please contact your society office.
 • We will not make our subscriber list available to anybody.
 • Advertisements are not possible; we see that as a breed society matter.
 • We don’t make use of cookies.
 • We welcome suggestions about improvements and ideas regarding topics we should consider for future eNEWS. Write to cpeterm@iafrica.com.

Description: Image removed by sender.