Tuisblad
Tuisblad
Skou Uitslae
Kontak Ons
Lede
Ras Geskiedenis
Ras Beskrywing
Ons Rasstandaarde
Skakels
Find us on Facebook
Welkom by die Dexter Cattle Breeders` Society of Namibia

Daar kan aanvaar word dat die voorgeslagte van die Dexter-ras in Namibië oorspronklik vanaf Suid-Afrika ingevoer is. Dit is algemeen bekend dat Suid-Afrikaanse telers verskeie bulle van hoogstaande gehalte (oor die jare) eerder aan Namibiërs verkoop het as aan mede-Suid-Afrikaners om kompetisie te beperk. Ongelukkig is die meeste van hierdie bulle in die proses gederegistreer,maar dit kan aanvaar word dat hulle `n baie groot bydrae tot die kommersiële Dexter-kuddes in Namibië gelewer het.

Ten spyte van die ywerige pogings van oorlede Hage Menzel en sy vrou Roswita (van die plaas Waldhausen tussen Wilhelmstal en Omaruru) gedurende die laat tagtiger- en vroeë negentigerjare om die Dexter as ras in Namibië te vestig het die Dexter-ras slegs minimaal gevorder. Die Kahn Dexter Stoet van Hage en Roswita Menzel is geregistreer by die Suid-Afrikaanse stamboek in Suid-Afrika en hul totale kudde het bestaan uit ongeveer 100 diere. Die Menzels het gereeld die Bloemfontein Skou bygewoon, hul bulle daar gekoop en dan met hul stoetdiere in Windhoek geskou en naarstiglik gepoog om die Dextertelergetal te laat groei. Ouderdom het sy tol geëis en Kahn Dexter Stoet het `n stil dood gesterf, maar Dextererfenis in Namibië nagelaat.

Lees meer... SKOU KAMPIOEN 2015

2015 Senior & Breed Champion
Sacwitz Dansim
Owner Jankie Jankowitz
Developed by Flow