Skou Uitslae
Tuisblad
Skou Uitslae
Kontak Ons
Lede
Ras Geskiedenis
Ras Beskrywing
Ons Rasstandaarde
Skakels
Find us on Facebook

2015 Dubbeldoel interras kalf kampioen manlik
2015 Dexter kalf kampioen manlik
Dané Landro
of Owner Danie & Carina Jansen van Vuuren

2015 Dexter senior kampioen vroulik
Dané Lala
of Owner Danie & Carina Jansen van Vuuren

2015 Reserwe senior kampioen manlike
2015 Reserwe ras kampioen
Dané Zandor
of Owner Danie & Carina Jansen van Vuuren

2015 Dexter junior kampioen manlike
Dané Henri
of Owner Danie & Carina Jansen van Vuuren

2015 Dexter kalf kampioen vroulik
2015 Reserwe dubbeldoel interras kalf kampioen vroulik
Dané Bené
of Owner Danie & Carina Jansen van Vuuren

2015 Dexter Junior & Breed Champion, Windhoek Show
Sacwitz Dhanya
Owner Jankie Jankowitz

2015 Senior & Breed Champion
Sacwitz Dansim
Owner Jankie Jankowitz

Developed by Flow