Ons Rasstandaarde
Tuisblad
Skou Uitslae
Kontak Ons
Lede
Ras Geskiedenis
Ras Beskrywing
Ons Rasstandaarde
Skakels
Find us on Facebook
KLASSIFIKASIE

In Namibië word die Dexter beskou as `n dubbeldoel ras. In die beoordeling van die dier is die teenwoordigheid van `n stewige, sterk raamwerk met goeie vleis-hoedanighede belangrik, alhoewel suiwel-eienskappe ook noodsaaklik is.

HOOGTE

Die ideale hoogte van `n volwasse Dexterbul is 120 cm (gemeet vanaf die grond by die voorhoef tot op die kambeen). Die ideale hoogte vir `n koei is 110 cm (gemeet vanaf die grond by die voorhoef tot op die kambeen). Weens die heterogene aard van die ras kom afwykings van die ideale hoogte na beide kante voor en albei tipes word absoluut aanvaar as getrou aan die Dexter-ras.

Die baie kort, kompakte miniatuur tipe dier is `n besliste afwyking van die ideaal en word derhalwe as ongewens beskou. Desgelyks is die langbeen, oorverfynde plat dier buite die bestek van die ideaal en behoort dit as onaanvaarbaar vir stoetdoeleindes beskou te word.

KOP

Bulle: Die kop moet kenmerkend manlik wees met `n robuuste, sterk dog kalm uitdrukking. Relatief groot in verhouding tot die lyf.
Vroulikes: Die kop moet vroulikheid vertoon met `n waaksame dog rustige uitdrukking. Relatief meer lengte as dié van die bul.
Voorkop: Breed, met goeie wydte tussen die oë. `n Effense duik tussen die oë is wenslik.
Oë: Groot en helder, sonder om veel wit te vertoon.
Ore: Van middelmatige grootte en wakker gedra.
Neusspieël: Breed en sterk met groot oop-neusgate.
Kake: Skerp omlyn, breed en sterk.
Tande: Groot en sterk met goeie sluiting teen die kussing van die bo-kaak.

NEK

Bulle: Korterig, diep en dik met ‘n manlike, goed bespierde skof en skoueraansluiting.
Vroulikes: Van middelmatige lengte, plat, met ‘n netjiese, uiters vroulike voorkoms. Dun plooitjies aan weerskante dui kwaliteit aan.

SKOUERS

Bulle: Goed gespierd en redelik vol. Blaaie moet goed by die liggaam aansluit met ‘n eweredige ronding
oor die kambene. Spieraanhegtings van skouer tot bors, kambene en nek, ferm en sterk. Goedbespierde, ronde skouerknoppe.
Vroulikes: Relatief fyn en wigvormig. Blaaie netjies, goed aangesluit by die liggaam, en skraler oor die kambene as die bul. Spieraanhegtings van skouer tot bors, kambene en nek moet sterk maar soepel wees. In teenstelling met die bul, verfynd in die skouer.

BORS

Bulle: Breed, diep, goed gevul agter die elmboë. Borsdiepte 66% van kambeenhoogte.
Vroulikes: Soos by die bul, maar nie so massief nie en minder diepte.

MIDDELSTUK

Ribbekas: Lank, breed en diep, met goeie kapasiteit. Ribbes breed, plat, lank en goed gewelf en lê effens skuins na agter.

RUG EN LENDE

Bulle: Rug reguit, sterk, met goeie lengte. Lende breed, amper gelyk, goed bespierd.
Vroulikes: Rug reguit, sterk met goeie lengte. Lende breed, amper gelyk, met gladde, soepel bespiering, fyner as by die bul.

KRUIS, HEUPE, DRAAIBENE EN SITBENE

Kruis: Lank en breed met effense val vanaf heupbene na wye sitbene. ‘n Effense dakkigheid van beide kante van die stert tot by die draaibene wat hoog en wyd uitmekaar geplaas is, moet sigbaar wees.
Heupe: Goed geplaas. By die bul moet die heupbene nie so ver uitmekaar en prominent wees soos by die koei nie.

DYE

Bulle: Breed, lank en goed bespierd. Bespiering moet deurgaan tot onder die lyn van die lies en in ‘n goeie tweede dy eindig. Volle bespiering op binne-dye.
Vroulikes: Goeie, soepel bespiering, lenig, en baie platter as die bul.

BENE, HAKKE, KOOTGEWRIGTE, KLOUE, STAND EN GANG

Bene: Voorbene reguit, wyd uitmekaar en vierkantig geplaas. Duiftone is ongewens. Agterbene van die kant gesien, byna haaks vanaf die hak tot die kootgewrig. Wanneer van agter gesien, reguit, met goeie spasie tussen die hakke. Koeihakke, sekelhakke en regop hakke is almal ongewens.
Hakke: Breed en sterk, skerp omlyn en verfynd, nie dik of vlesig nie.
Kootgewrigte: Kort, sterk en veerkragtig. Regop, stywe of “deurtrap”-kootgewrigte ongewens.
Kloue: Kort, rond en kompak. Vierkantig op die grond, diep agter en plat op die sool.
Stand/gang: Die dier moet vierkantig kan staan en met ‘n gemaklike, vrye gang beweeg.

VEL, HARE EN BEEN

Vel en hare: Vel los en soepel met voldoende pigment, hare kort, dik, sag en glansend.
Been: Relatief fyn, droë en plat beenstruktuur. Growwe, swaar been met dik, vlesige knieë en hakgewrigte is ongewens.

KLEUR

Geheel swart of rooi, albei kleure toegelaat. Beperkte wit op of naby die geslagsdele of, by koeie op die uier of voor die nawel, word toegelaat indien die dier in alle ander opsigte aan die vereistes voldoen. Beperkte wit in die kwas sal toegelaat word, ook voor die nawel en onder die borsstuk, maar dit word as ongewens beskou. Gemengde kleure is nie aanvaarbaar nie. Dit geld veral swart hare op die kop en bene van rooi beeste en bruin hare op swart diere.
IN DIE GEVAL VAN DIE BUL MOET KLEURVEREISTES STRENG TOEGEPAS WORD.

SUIWELEIENSKAPPE, UIER EN SPENE

Uier: Groot, goed gevou en soepel. Aanhegting agter hoog, breed en sterk. Vooruier moet goed na voor strek met ‘n sterk, feitlik gelyk aanhegting met die onderlyn. Aanhegtings aan die kante moet sterk en dig wees. Wanneer uitgemelk, moet die uier heeltemal inmekaar vou met ‘n sagte, soepel en elastiese vel wat maklik in die vingers bymekaar gevat kan word. Wanneer vol, moet die kwarte van die uier goeie ontwikkeling toon met goeie spasiëring wat voorsiening maak vir wydgeplaaste spene. Van voor
na agter moet ‘n matige gespletenheid tussen kwarte voorkom, maar minder sigbaar aan die kante. Die uier moet bedek wees met sagte, syagtige hare en verkieslik bokant die hakke gedra word.
Spene: Moet goed geplaas wees, in die middel van die kwarte, nie te na aan die buitewand van die uier nie. Spene moet van medium, eenvorimge grootte wees en gelyk, reguit na onder hang, verkieslik bokant die hakke.

GESLAGSORGANE

Bulle: Goed ontwikkel en normaal in alle opsigte. Die skrotum bevat twee eenvormige, goed ontwikkelde testes, hang reguit aan ‘n relatief dun nek, weg van die lyf en is bedek met sagte hare. Die skede pas netjies in by die onderlyn sonder om oormatig grof te vertoon.
Vroulikes: Goed ontwikkel en sonder uiterlike tekens van infantilisme of misvorming.

ALGEMENE VOORKOMS

Kambeenhoogte so na as moontlik aan die ideaal. ‘n Perfekte skeletstruktuur bedek met sterk, gladde en soepel bespiering. Die raamwerk as geheel moet aanduidings van sterkte en stewigheid toon. Die algemene beeld moet wees van ‘n dier wat verteenwoordigend is van die ras, met karakter, styl, simmetrie, ‘n harmonieuse samestelling van liggaamsdele en sterk aanduidings van funksionele doeltreffendheid en langlewenheid.
Bulle: Manlik en robuust. Voldoende bespiering op skouers, rug, lende en dye met ‘n sterk gedefinieerde manlike skof. Beenstruktuur is relatief fyn, maar sterk, met ‘n goed ontwikkelde voorkwart en borsdiepte in verhouding tot lengte van lyf.
Vroulikes: Fyner in alle opsigte as die bul. As dubbeldoel moet die koei sterk, soepel bespiering vertoon, dog steeds vroulik en verfynd. ‘n Goeie, gebalanseerde raamwerk met wigvormigheid oor die skouers asook van die kant gesien, met ‘n agterkwart wat dieper vertoon as die borsstuk. Gedurende laktasie is oortollige vetbedekking uiters ongewens. Onegalige vetverspreiding soos langs die stertwortel, op die borsstuk en oor die skouers is ewe ongewens.

ONGEWENSTE EIENSKAPPE

• Neigings na te groot of te klein
• Duiftonigheid
• Oormatige wit in kwas of onderlyn
• Oormatige vetneerlegging op vroulike diere
• Kakebeen afwykings
• Hakke wat afwykings toon
• Klein hang-uiers met oorgroot spene
• Gedraaide skrotum by bulle
• Half of geboë rug
• Te growwe koeie of te fyn bulle
• Swart pigmentasie op neusspieël, ooglede en geslagsdele van rooi diere, en
• Enige afwyking van die Standaarde van Voortreflikheid.

DISKWALIFIKASIES

‘n Diskwalifiasie is ‘n afwyking wat ‘n dier ongeskik maak vir stoetteling soos -
• enige van bogenoemde eienskappe indien dit in ‘n ekstreme graad voorkom
• gebreklikheid
• infantiele of misvormde geslagsorgane
• enige tekens van sub-fertiliteit
• kleurmengsels, en
• skewe stert.

DIE ROOI DEXTER

DIE STANDAARDE HIERBO IS VAN TOEPASSING OP BEIDE DIE ROOI EN DIE SWART DEXTER MET ENKELE UITSONDERINGS.
By die rooi Dexter moet pigmentasie op die neus, ooglede en geslagsdele vleeskleurig wees en die hoewe amberkleurig. Swart of rokerige kolle op dié dele word wel toegelaat mits die dier in ander opsigte voldoen aan al die vereistes. SKOU KAMPIOEN 2015

2015 Dubbeldoel interras kalf kampioen manlik
2015 Dexter kalf kampioen manlik
Dané Landro
of Owner Danie & Carina Jansen van Vuuren
Developed by Flow